Opið fyrir umsagnir um úrgangsmál

Þrjár reglugerðir umhverfisráðherra um úrgangsmál eru nú til umsagnar í samráðsgátt Stjórnarráðsins og þurfa athugasemdir að berast fyrir 16. október.

Í fyrsta lagi drög að nýrri reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. Markmið hennar er að innleiða að fullu tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB. Meðal helstu breytinga eru ný flokkun raf- og rafeindatækja og ný markmið um söfnun og endurnýtingu raf- og rafeindatækjaúrgangs.

Í öðru lagi drög að breytingu á reglugerð nr. 609/1996, um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs. Breytingarnar fela í sér að felld er brott skylda til að nota auðkenningarkerfi umbúða. Ef nota á auðkenningarkerfi umbúða ber að nota það kerfi sem tilgreint er í II. viðauka reglugerðar um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs.

Í þriðja lagi drög að breytingu á reglugerð nr. 738/2003, um urðun úrgangs í því skyni að færa hana til samræmis við gildandi löggjöf.

Óskað er eftir því að athugasemdir við reglugerðardrögin berist í samráðsgátt Stjórnarráðsins eigi síðar en 16. október nk.

Drög að reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang í Samráðsgátt

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs í Samráðsgátt

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um urðun úrgangs í Samráðsgátt