Burt  með  allan  kísiliðnað  úr  Helguvík    

Ný  bæjarstjórn  verður  að  breyta  deiliskipulagi  í  Helguvík  og   leggja  til  bann  við    mengandi  stóriðju.    Íbúar  verða  að  fá  að  kjósa   um  breytingu  á  skipulaginu  í  bindandi  kosningu.       Í  mörg  ár  hef  ég  barist  af  krafti  gegn  kísilverksmiðjum  í  Helguvík.    Ég   hélt  íbúafundi,  skipulagði  mótmæli  og  fór  af  stað  með   undirskriftalista  til  að  knýja  fram  íbúakosningu.      Ég  hef  barist  gegn   þessum  mengandi  iðnaði  vegna  þess  að  ég  vill  ekki  fórna  náttúru  og   heilsu  minni  né    samborgara  um  ókomna  tíð.

Heilsan  er  það   dýrmætasta  sem  við  eigum  og  hún  er  ekki  til  sölu.  Framtíðin  liggur  í   ósnertri  náttúru,  heilsusamlegu  andrúmslofti  og  hreinu  vatni.

  Mengandi  iðnaður  mengar  alltaf .

Kísilver  United  Silicon  er  málefni  sem  mikið  er  rætt  í  aðdraganda   sveitarstjórnarkosninga  í  Reykjanesbæ.  United  Silicon  er   skólabókardæmi  um  hvernig  ekki  skal  gera  hlutina,  og  afleiðingarnar   skelfilegar  fyrir  alla  sem  að  komu  en  fyrst  og  síðast  fyrir  bæjarbúa,   sem  m.a  þurftu  að  líða  fyrir mikla  mengun  þann  stutta  tíma  sem  kísilverið   var  í  rekstri.

Í  þessum  kosningum  virðast  margir  framboðslistar  vera  á  móti     kísilverinu,    en  það  þarf  meira  en  orð  á  blaði,  það  þarf  að  sýna  dug  og   þor  að  taka  skrefið  alla  leið.  Það  þarf  að  stöðva  reksturinn  fyrir  fullt   og  allt.  Eflaust  gera  menn  sér  í  hugarlund  að  mengunarslysið  á   síðasta  ári  hafi  verið  mistök  í  framleiðslu  sem  hægt  verði  að  koma  í   veg  fyrir  með  betri  mengunarvörnum.    Staðreyndin  er  sú  að   mengandi  stóriðja  er  mengandi  stóriðja  hvernig  sem  hún  er   matreidd.

Íbúakosning  eða  skoðunarkönnun

Flest  framboð  í  Reykjanesbæ  tala  um  að  hér  verði  íbúakosning  um   framtíðarskipulag  Helguvíkursvæðisins,  en  hún  verði  skv.  Lögum     ekki  bindandi  kosning  og  því  alfarið  undir  bæjaryfirvöldum  kommið   hvort  unnið  sé  í  takti  við    niðurstöðu  kosningar.       Íbúakosning  sem  er  ekki  bindandi  er  gagnlaus  að  mínu  mati,  hún  er  í   raun  bara  kostnaðarsöm  skoðunarkönnun.           Í  107.  gr.  sveitarstjórnarlaga  um  íbúakosningar  segir;  “Sveitarstjórn   ákveður  hvort  fram  skuli  fara  almenn  atkvæðagreiðsla  meðal  íbúa   um  einstök  málefni.    Atkvæðagreiðsla  samkvæmt  þessari  grein,  sem   og  108.  gr.,  er  ráðgefandi  nema  sveitarstjórn  ákveði  að  hún  skuli  
binda  hendur  hennar  til  loka  kjörtímabils”.

Það  er  því  villandi  og   beinlínis  rangt  að  tala  um  að  íbúakosning  geti  ekki  verið  bindandi,   allt  sem  þarf  er  vilji  bæjaryfirvalda  að  hlusta  og  fara  eftir  vilja  íbúa.     Nærtækt  dæmi  er  þegar  Hafnarfjarðarbær  fór  í  íbúakosningu  hér  um   árið,    um  hvort  leyfa  skyldi    stækkun  álversins  við  Straumsvík  og   niðurstaðan  var  að  íbúar  höfnuðu  þeirri  stækkun.    Þarna  var   bæjarstjórn  sem  þorði  að  taka  mark  á  vilja  íbúanna.

 Ekki  gleyma  Thorsil

Allt  virðist  stefna  í  aðra  risavaxna  kísiliðju  við  hliðina  á  United  Silicon   kísilverinu.    Það  furðar  mig  að  menn  skorti  vilja  og  þor  til  að  láta  hér   staðar  numið  í  ljósi  fyrri  reynslu.       Ekki  byrjar  Thorsil  ævintýrið  vel;  Í  lóðasamningi  sem  Reykjanesbæ   og  Thorsil  undirrituðu  árið  2014,  kemur  fram  að  ef  vanskil  verði   vegna  greiðslu  á  gatnagerðargjöldum  skv.  gr.  3.1,  þá  hefur   Reykjaneshöfn  heimild  til  að  rifta  samningum  í  heild  sinni  einhliða.     Það  er  skemmst  frá  því  að  segja  að  ítrekað  hafa  bæjaryfirvöld  gefið   frest  á  greiðslu.    Þetta  segir  mér  að  stóriðjuvitleysan  heldur  áfram  í   Helguvík.    Það  er  sannarlega  mikil  vonbrigði.

 Framtíðin  er  vistvæn  og  Vinstri  græn

“Kálver  í  stað  álvers”,    var  einu  sinni  sprenghlægileg  hugmynd  en   sýnir  sig  nú  meira  og  meira  að  í  breyttum  heimi  er   matvælaframleiðsla  atvinnugrein  framtíðarinnar.       Ég  sé  fyrir  mér  Helguvík  sem  fallegt  útivistarsvæði  og  jafnvel   tjaldstæði  þar  sem  göngu-­‐og  hjólreiðarbrautir  tengja  svæðið  frá   höfninni  inn  í  miðbæ  Reykjanesbæjar.       Skip  sem  fylgja  hertum  reglum  um  hreinsibúnað  og  bruna  svartolíu,   gætu  bætt  fjárhagsstöðu  hafnarinnar  með  því  að  tengja  sig  við   rafmagn.      Ferðamenn  í  göngufæri  við  miðbæinn  væri  velkomin   lyftistöng  fyrir  verslun  og  þjónustu  bæjarins.         Við  verðum  að  sýna  hugrekki  til  að  leiða  bæinn  okkar  inn  í  nýja  tíma,   þar  sem  skýr  framtíðarsýn  og  vistvæn  stefna  fara  hönd  í  hönd  og   náttúran  og  mannfólkið  fái  alltaf  að  vera  í  fyrirrúmi.

   Dagný  Alda  Steinsdóttir   1.  sæti  VG  í  Reykjanesbæ