Ný stjórn og styttist í framboðslista í Hafnarfirði

Aðalfundur Hafnarfjarðar félags Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs fór var haldinn í gær, 14.mars,  og þar var kosin ný stjórn. Nýju stjórnina skipa, Fjölnir Sæmundsson, sem er formaður, Elva Dögg Ásu og Kristinsdóttir, sem er varaformaður. Meðstjórnendur eru Árni Áskelsson, Valgerður B. Fjölnisdóttir og Birna Ólafsdóttir.  Júlíus Andri Þórðarson og Kristrún Birgisdóttir voru kosin skoðunarmenn reikninga.  Unnið er að því að setja saman framboðslista VG í Hafnarfirði, fyrir sveitarstjórnarkosningar og stefnt er að því að ljúka því starfi um helgina og leggja listann fram til samþykktar í næstu viku.

 

 

 

Fundur á Húsavík í kvöld með Steingrími og Bjarkey.

Þingmenn Vinstri grænna í NA-kjördæmi, Steingrímur J. Sigfússon og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, verða gestir á fundi V- listans Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og óháðra í Norðurþing n.k. föstudag, 2.mars, kl. 20:00 í fundarsal Framsýn, efri hæð á Húsavík. 

Áhugafólk um að starfa með V-listanum er sérstaklega hvatt til að mæta.

Gefðu kost á þér á lista VG í Mosfellsbæ

 

Vilt þú vinna að bæjarmálum í Mosfellsbæ?

Gefðu kost á þér á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs.

VG í Mosfellsbæ auglýsir eftir framboðum og tilnefningum áhugasamra um að taka sæti á lista. 

 

 Sendu okkur póst á vgmosfellsbae@gmail.com fyrir 14. mars n.k.

 

“Vindur, vindur vinur minn”

Vindasamt á Íslandi, segja menn og hafa lög að mæla. Greinarheitið er eftir Guðlaug Arason rithöfund og óvíst að allir samþykki innihald þess. Eftir því sem þrengir að orkukostum með vatnsafli eða jarðvarma, ber meira á könnun á vindorkukostum og umræðum um þess konar orkuöflunarleið, jafnvel á nýjum verkefnum.

Vindorkuver eru nýlunda

Fáeinir bændur riðu á vaðið í smáum stíl, Landsvirkjun reisti tvær stórar vindmyllur í tilraunaskyni NV af Búrfelli og einkaaðilar hafa t.d. rekið tvær vindmyllur í Þykkvabæ. Rekstrarkannanir sýna, ásamt úttekt Einars Sveinbjörnssonar veðurfræðings á ólíkum veðurfars- og ísingarsvæðum, að vindorka getur verið veruleg viðbót við orkuöflun á Íslandi. Hve langt það kann að ganga er háð kostnaði, orkuþörf, skipulagsmálum, staðbundnum umhverfismálum og fleiri þáttum. Vísindalegur grunnur vindorkustöðva verður að vera traustur. Þá er ekki aðeins átt við staðsetningu vindmylla og lágmörkun umhverfisárifa á áhrifasvæði þeirra. Líka verður að leita erlendra gagna um raunverulegt vistspor, frá öflun smíðaefna til tækjanna allt til niðurrifs og förgunar. Til þess þarf svokallað lífsferlisgreiningu (LCA).

Vindmyllur – hvar?

Sjáanleg verkefni eða hugmyndir, aðrar en eins konar heimarafstöðvar, eru tvenns konar. Í einn stað vindlundir eða vindorkuver með einum eða mörgum tugum vindmylla. Þeim er safnað í hóp eða keðju og aflgetan er tugir eða örfá hundruð MW. Þannig er vindlundur Landsvirkjunar vestan Hofsjökuls í nýtingarflokki 3. áfanga Rammaáætlunar og hugmyndir einkafjárfesta um stærri vindlund í Dölum vestur. Í annan stað er um að ræða fyrirspurnir eða verkefni á hugmyndastig líkari því sem sést í Þykkvabæ; ein eða nokkrar stórar myllur sem framleiða t.d. 1 til 5 MW hver. Ýmist eiga sveitarfélög eða einkaaðilar þar hlut að máli. Sveitarfélög og aðra vantar bæði laga- og reglugerðarramma utan um slík verkefni sem og sérfræðiráðgjöf við ákvarðanir og samninga. Telja má víst að vindmyllur verða umdeildar hér á landi sem annars staðar. Hér ber að geta þess að orkuver með afli yfir 10MW eiga heima undir smásjá verkefnisstjórnar Rammaáætlunar. Þar er nú Búrfellslundur í biðflokki.

Framsækin markmið

Núna er laga- og reglugerðarumbúnaður vindorku sundurlaus og óreyndur að ýmsu leyti. Vissulega falla vindorkuvirkjanir undir raforkulög, skipulagslög, lög um flutningskerfið og lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Þær eru þó svo ólíkar vatns- og jarðvarmavirkjunum, og nýjar af nálinni, að brýn þörf er á að taka heildstætt á lagaumhverfinu, reglugerðum og leyfismálum, áður en lengra er haldið. Þess vegna segir í sáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að setja skuli lög um beislun vindorku, auk þess sem heildstæð orkustefna fyrir landið verði unnin. Til viðbótar vindorku ber þar að líta til annarra orkugjafa, sjávarins (hverflar í sjó, líkir vindmyllum, eða ölduaflsnemar) og varmadæla sem sækja t.d. varma í lághita á landi eða volgan sjó og nýtast aðallega til húshitunar. Í þeim efnum er til nýsköpun í landinu, t.d. sjávarhverflar Valorku og stór varmdæla sem gagnast mun Eyjamönnum, þróuð í samstarfi við  Nýsköpunarmiðstöðina.

Skýrslubeiðni í farvegi

Til þess að styðja við laga- og reglugerðarskrif um vindorku og til skoðunar á sjávarorku og varmadæluvirkjunum, og til þess að styðja við mótun orkustefnu, legg ég á Alþingi fram beiðni um skýrslugerð. Safna á saman fróðleik um helstu þætti fyrrgreindra leiða til orkuöflunar. Beiðnin verður vafalítið samþykkt og mun Atvinnuráðuneytið þar með láta vinna skýrsluna á 6-7 mánuðum. Vandséð er að ráðist verði í byggingu vindorkuvera, stórra eða smárra, fyrr en grunnstefna, lagaumgjörð, og reglur liggja fyrir.

 

Ari Trausti Guðmundsson. 

Grein birtist fyrst í Morgunblaðinu. 

Forval í Reykjavík 24. febrúar – frá kjörnefnd

Forval í Reykjavík 24. febrúar

Rafrænt forval Vinstri grænna í Reykjavík fer fram 24. febrúar næstkomandi. Valið verður í efstu fimm sæti á framboðslista hreyfingarinnar til borgarstjórnar Reykjavíkur í kosningunum sem fram fara þann 26. maí. Á kjörskrá í forvalinu eru félagar í Vinstri grænum sem skráð voru fyrir 14. febrúar 2018.

Kjörfundur rafræns forvals hefst klukkan 0:00 og stendur til 17:00. Frá 10:00 til 17:00 verður einnig hægt að kjósa á skrifstofu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að Hallveigarstöðum, Túngötu 14 í Reykjavík, þar sem félagar sem þess þurfa geta fengið leiðbeiningar um hvernig rafræn kosning fer fram. Upplýsingar um frambjóðendur á forvalinu má finna á vefslóðinni www.vgr.is/forval2018.

Til að taka þátt í forvalinu þarf að fara á innskráningarsíðu sem aðgengileg verður á vef Vinstri grænna í Reykjavík, www.vgr.is, ásamt leiðbeiningum. Þar þurfa félagar að skrá sig inn með rafrænu auðkenni, annaðhvort Íslyki eða Rafrænum skilríkjum.

Félagar sem hafa hug á að kjósa í forvalinu er hvattir til þess að kanna sem fyrst hvort þeir hafi rafræn auðkenni. Þeir félagar sem ekki hafa orðið sér úti um rafrænt auðkenni geta nálgast upplýsingar um hvernig þeirra er aflað á eftirfarndi vefsíðum:

Kjörnefnd Vinstri grænna í Reykjavík

 

Minnum einnig á framboðsfund laugardaginn 17. febrúar – í messanum Sjóminjasafninu kl 14-16

Hinseginvæn Reykjavík – Elín Oddný Sigurðardóttir skrifar

Vinstri græn leggja áherslu á mannréttindi og mikilvægi þess að styðja við og styrkja fjölbreytileikann. Samningur Reykjavíkurborgar við Samtökin 78 sem undirritaður var nýverið er mikilvægur liður í því. Samningurinn fellur fullkomlega að bæði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og að aðalnámsskrá leik- og grunnskóla frá 2011. Þannig gerir hann borginni kleift að uppfylla lögbundnar skyldur sínar um leið og hann er mikilvægt skref í þá átt að gera Reykjavík að borg sem hlúir að fjölbreytileikanum.

Mannréttindastefna og aðalnámsskrá
Í mannréttindastefnu borgarinnar er kveðið á um að allt starf með börnum og ungmennum taki mið af fjölbreytileika samfélagsins. Við gerum ráð fyrir því að þátttakendur geti verið hinsegin og að margskonar fjölskyldugerðir séu til. Þannig getum við unnið gegn mismunun og hvers kyns fordómum. Þá kveður stefnan á um að nemendur í grunnskólum hljóti hinsegin fræðslu enda sé að stefna Reykjavíkurborgar að hinsegin fólk njóti virðingar og að um það sé fjallað, án jaðarsetningar.

Samningurinn er líka í samræmi við ákvæði aðalnámskrár um jafnréttismenntun á öllum skólastigum. Kyn og kynhneigð eru meðal þeirra þátta sem falla undir hugtakið jafnrétti í aðalnámskrá, og tekið fram að hinseginfræði megi nýta við jafnréttiskennslu. Samtökin 78 munu halda fræðslufundi fyrir nemendur, kennara og aðra þá sem starfa hjá leik-og grunnskólum borgarinnar. Öll fræðslan mun verða skipulögð í samráði við skólastjórnendur og verkefnastjóra Jafnréttisskólans.

Staðreyndin er sú að hinsegin nemendur upplifa oft þöggun á kynhneigð sinni eða kynvitund. Slík þöggun getur leitt til eineltis og ofbeldis, kvíða og vanlíðan. Mikilvægt er að skólar rjúfi þögnina og ræði opinskátt um hinsegin fólk sem eðlilegan hluta af öllu skólastarfi; hinseginfræðsla er mikilvægur liður í því verkefni. Eins er mikilvægt að árétta að hinseginfræðsla er ekki kynfræðsla eins og sumir virðast halda.

Hinsegin félagsmiðstöð 
Árið 2016 tók borgin þátt í tilraunaverkefni um hinsegin félagsmiðstöð í samstarfi við Samtökin 78. Með nýjum samningi er þetta mikilvæga verkefni fest í sessi til þriggja ára. Í frístundastefnu borgarinnar kemur fram að skapa þurfi aðstæður til að koma betur til móts við hinsegin ungmenni. Rannsóknir sýna að þetta er viðkvæmur hópur og því mikilvægt að veita honum skjól og stuðning með þessum hætti og skapa vettvang fyrir félagsstarf á þeirra eigin forsendum.

Ráðgjöf við hinsegin fólk og fjölskyldur þeirra Samtökin 78
veita hinsegin fólki og aðstandendum þeirra mikilvæga ráðgjöf. Slík ráðgjöf getur verið verið sérlega dýrmæt t.d. fyrir fólk sem er að stíga sín fyrstu skref út úr skápnum en ekki síður fyrir fjölskyldur þeirra. Því getur fylgt mikið umrót á lífi og sjálfsmynd fólks, og því gríðarlega mikilvægt að fólk geti leitað eftir aðstoð við að fóta sig og takast á við nýjan veruleika. Samningurinn styður við starf stuðningshópa fyrir hinsegin ungmenni og tryggir að umsjón þeirra sé á hendi fagaðila.

Hinseginvæn borg 
Okkur ber að tryggja að hlúð sé að fjölbreytileika mannlífsins og í því samhengi skiptir máli hverjir stjórna. Allt tal um mannréttindi hinsegin fólks sem „gæluverkefni“ eiga við engin rök að styðjast. Vinstri græn hafa ávallt staðið með mannréttindum og fjölbreytileika samfélagsins og munu gera það áfram. Samningur borgarinnar við Samtökin 78 er mikilvægur hluti af því verkefni og fagna ég honum. Með því erum við að stíga skref í þá átt að skapa hinseginvænt samfélag án fordóma. Fjölbreytt mannlíf gerir borgina að góðri borg fyrir alla.

Elín Oddný Sigurðardóttir, formaður Mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar.

Yfirlýsing þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs vegna  rakarastofufundar í Alþingishúsinu föstudaginn 9. febrúar 2018.

 

Vinstri græn hafa frá upphafi verið femínisk  hreyfing  og femínismi er ein af grunnstoðum hreyfingarinnar. Þingmenn VG hafa einnig verið í fararbroddi við innleiðingu mikilvægra breytinga á löggjöf í málaflokknum, þ.m.t. innleiðingu austurrísku leiðarinnar, skilgreiningu vændiskaupa sem glæps, bann við veitingastarfsemi sem geri út á nekt starfsmanna o.fl. Þessar vörður til stuðnings femíniskra gilda sem hreyfingin hefur stuðlað að fría hana þó ekki frá áframhaldandi baráttu gegn misrétti. VG munu áfram  taka þátt í að varða þá leið. Stjórnvöld hafa tekið á málinu af festu og VG fagna sérstaklega skipun starfshóps á vegum forsætisráðherra um aðgerðir gegn kynferðislegu ofbeldi. VG hafa  skipað starfshóp til að endurskoða aðgerðaáætlun hreyfingarinnar gegn einelti og kynbundnu ofbeldi og sem afgreiða á flokksráðsfundi í ágúst. Þá hefur hreyfingin tekið fullan þátt í samráðsvettvangi stjórnmálaflokkanna. Vinstri græn telja að með #meetoo umræðunni hafi  kompásinn í umræðu  um kynbundið og kynferðislegt ofbeldi varanlega breyst og muni ekki aftur hverfa til þeirra gilda sem leyfðu þá kúgun og ofbeldi sem viðgengist hefur gegn konum og fjölmargar sögur vitna um. Við viljum leggjast á árarnar til að tryggja að svo verði. Dætur okkar og systur,  mæður og eiginkonur eiga að geta treyst því að synir þeirra og bræður,  feður og eiginmenn komi fram við þær sem jafningja og sýni í verki að ofbeldi gegn konum er ofbeldi gegn okkur öllum.

 

VG er 19 ára í dag – sagan verður skráð

 

Vinstrihreyfingin-grænt framboð er nítján ára í dag, en hún var formlega stofnuð 6. febrúar 1999 til að sameina vinstrisinna og náttúruverndarfólk fyrir þingkosningar 8. maí 1999. VG vann stórsigur í sínum fyrstu kosningum, fékk 9.1 prósent atkvæða.

Nú 19 árum síðar leiðir Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, ríkisstjórn Íslands og er VG með þrjá ráðherra, forseta Alþingis og ellefu manna þingflokk á Alþingi. Flokkurinn fékk 16.9 prósent atkvæða í Alþingiskosningum, og félagar í VG eru hátt í sexþúsund talsins.  VG býður fram í mörgum sveitarstjórnum og er undirbúningur fyrir kosningar vel á veg kominn í stærstu sveitarfélögunum.

Á stjórnarfundi VG síðastliðinn föstudag var samþykkt að ráðast í ritun sögu Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs fyrir 20 ára afmælið á næsta ári. Ritnefnd kemur saman á næstunni og velur sagnfræðíng til að starfa að sögurituninni. Stefnt er að því að sagan komi út á bók og boðin verði áskrift að henni.