Drög að þjóðlendustefnu í samráðsgátt

Forsætisráðherra kynnti drög að stefnu um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum á ríkisstjórnarfundi á föstudag.  Þau hafa verið birt í samráðsgátt Stjórnarráðsins og er frestur til að skila umsögnum til 30. nóvember nk.

Stefnumótunin tekur mið af meginsjónarmiðum sem fram koma í annarri opinberri stefnumörkun á þessu sviði, svo sem landskipulagsstefnu, stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs og þingsályktun um stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Einnig er horft til markmiða um umhverfisvernd og nýtingu lands og auðlinda í löggjöf á sviði umhverfisréttar.

Alls eru 217 þjóðlendur á landinu og þekja þær um 86 hundraðshluta miðhálendisins og 44 hundraðshluta landsins alls, ef miðað er við þau landsvæði sem óbyggðanefnd hefur tekið til meðferðar og úrskurðað um.

Drögin má lesa á Samráðsgáttinni