Frumvarp um réttarstöðu þolenda í nauðgunarmálum í undirbúningi

Þingflokkur Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs vinnur að undirbúningi frumvarps til breytinga á lögum um meðferð sakamála sem miða að því að bæta réttarstöðu brotaþola í nauðgunarmálum.

Ábendingar hafa komið um þörf fyrir úrbætur á þessum vettvangi, m.a. í nýlegri greinargerð Hildar Fjólu Antonsdóttur, Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum. Brotaþolar í nauðgunarmálum hafa mikilvægra og réttmætra hagsmuna að gæta, en þar sem nauðgunarmál eru rannsökuð og sótt af hinu opinbera eiga brotaþolar ekki aðild að þeim. Brotaþolar hafa því takmarkaða möguleika á að koma sínum sjónarmiðum að og fá ekki fyllstu upplýsingar um gang máls í réttarkerfinu.

Markmið frumvarpsins verður að bæta úr þessu og styrkja stöðu brotaþola með því að auka aðgang hans að upplýsingum á öllum stigum máls, veita rétt til að hlýða á málflutning fyrir dómi, gefa yfirlýsingu um málavexti, koma athugasemdum á framfæri og gefa lokayfirlýsingu fyrir dómi. Sambærilegar breytingar hafa verið gerðar á sakamálalöggjöf á Norðurlöndum á undanförnum árum í því skyni að treysta stöðu brotaþola í nauðgunarmálum. Tímabært er að uppfæra íslenska löggjöf í þessum mikilvæga málaflokki og mun VG leggja frumvarp sitt fram nú í vor og vonast eftir góðum undirtektum við það á Alþingi.