Search
Close this search box.

Katrín Jakobsdóttir

Forsætisráðherra og formaður VG

Fædd í Reykjavík 1. febrúar 1976. Foreldrar: Jakob Ármannsson (fæddur 7. maí 1939, dáinn 20. júlí 1996) bankamaður og kennari og Signý Thoroddsen (fædd 13. ágúst 1940, dáin 11. desember 2011) sálfræðingur, dóttir Sigurðar S. Thoroddsens alþingismanns, bróðurdóttir Katrínar Thoroddsen alþingismanns og Skúla S. Thoroddsens alþingismanns, sonardóttir Skúla Thoroddsens alþingismanns. Maki: Gunnar Sigvaldason (fæddur 13. mars 1978). Foreldrar: Sigvaldi Ingimundarson og Sigurrós Gunnarsdóttir. Synir: Jakob (2005), Illugi (2007), Ármann Áki (2011).

Stúdentspróf MS 1996. BA-próf í íslensku með frönsku sem aukagrein HÍ 1999. Meistarapróf í íslenskum bókmenntum HÍ 2004.

Málfarsráðunautur á fréttastofum RÚV í hlutastarfi 1999–2003 auk fjölmargra sumarstarfa. Dagskrárgerð fyrir ljósvakamiðla og ritstörf fyrir ýmsa prentmiðla 2004–2006. Kennsla fyrir EHÍ, símenntunarmiðstöðvar og Mími tómstundaskóla 2004–2007. Ritstjórnarstörf fyrir Eddu – útgáfu og JPV-útgáfu 2005–2006. Stundakennsla við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Menntaskólann í Reykjavík 2006–2007. Menntamálaráðherra 1. febrúar til 10. maí 2009, mennta- og menningarmálaráðherra 10. maí 2009, lausn 28. apríl 2013 en gegndi störfum til 23. maí 2013. Samstarfsráðherra Norðurlanda 1. febrúar 2009 til 23. maí 2013. Í fæðingarorlofi 31. maí til 31. október 2011. Forsætisráðherra síðan 30. nóvember 2017.

Í stúdentaráði HÍ og háskólaráði 1998–2000. Formaður Ungra Vinstri grænna 2002–2003. Fulltrúi í fræðsluráði, síðar menntaráði, Reykjavíkur 2002–2005. Formaður nefndar um barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur 2002–2006. Varaborgarfulltrúi fyrir Reykjavíkurlistann 2002–2006. Varaformaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs 2003–2013, formaður síðan 2013. Formaður samgöngunefndar Reykjavíkur 2004. Formaður umhverfis- og heilbrigðisnefndar Reykjavíkur 2004.

Í stjórnarskrárnefnd skipaðri af forsætisráðherra 2013–2016.

Alþingismaður Reykjavíkurkjördæmis norður síðan 2007 (Vinstrihreyfingin – grænt framboð).

Menntamálaráðherra 2009. Mennta- og menningarmálaráðherra og samstarfsráðherra Norðurlanda 2009–2013. Forsætisráðherra síðan 2017.

Efnahags- og skattanefnd 2007–2009, menntamálanefnd 2007–2009, umhverfis- og samgöngunefnd 2013–2014, utanríkismálanefnd 2014–2015, efnahags- og viðskiptanefnd 2015–2017.

Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 2013–2014, þingmannanefnd Íslands og ESB 2013–2016, Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES 2014–2016, Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins 2017.

Fjárhagslegir hagsmunir og trúnaðarstörf utan þings

Launuð störf og tekjumyndandi starfsemi

1) Launuð stjórnarseta í einkareknum eða opinberum félögum. Staða og félag skulu skráð.

 • Engin

2) Launað starf eða verkefni (annað en launuð þingmannsstörf). Starfsheiti og nafn vinnuveitanda/verkkaupa skulu skráð.

 • Stöku fyrirlestrar og námskeið um bókmenntir.

3) Starfsemi sem er rekin samhliða starfi alþingismanns og er tekjumyndandi fyrir hann eða félag sem hann á sjálfur eða er meðeigandi í. Skráð er tegund starfsemi.

 • Stöku fyrirlestrar og námskeið um bókmenntir.

Fjárhagslegur stuðningur, gjafir, utanlandsferðir og eftirgjöf skulda

4) Fjárframlag eða annar fjárhagslegur stuðningur frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum, þ.á m. stuðningur í formi skrifstofuaðstöðu eða hliðstæðrar þjónustu, sem fellur utan þess stuðnings sem Alþingi eða flokkur þingmannsins lætur í té, og verðgildi stuðningsins nemur meira en 50 þús. krónum á ári. Enn fremur er skráður fjárhagslegur stuðningur í formi afsláttar af markaðsverði og annars konar ívilnunar að verðgildi meira en 50 þús. krónur sem ætla má að sé veittur vegna setu á Alþingi. Skráð er hver veitir stuðninginn og hvers eðlis hann er.

 • Engin

5) Gjöf frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum þegar áætla verður verðmæti hennar yfir 50 þús. krónum og ætla má að gjöfin sé veitt út af setu á Alþingi. Skrá skal nafn þess sem gefur, tilefni gjafar, hvers kyns hún er og hvenær hún er látin í té.

 • Engar

6) Ferðir og heimsóknir innan lands og utan sem geta tengst setu á Alþingi og útgjöldin eru ekki að öllu leyti greidd af ríkissjóði, flokki þingmannsins eða þingmanninum sjálfum. Skrá skal hver stóð undir útgjöldum ferðar, tímabil hennar ásamt nafni áfangastaða.

 • Fyrirlestur um menningu á krepputímum á vegum Forum d´Avignon í Bilbao, mars 2014. Kostnaður greiddur af Forum d´Avignon.
 • Fyrirlestur um áhrif tækni á stjórnmál á ráðstefnu á vegum British Computer Society í Lincoln-háskóla, júlí 2015. Kostnaður greiddur af ráðstefnuhöldurum.
 • Fyrirlestur um opinberar skuldir og málefni heimskautsins á ráðstefnu Franskra græningjaflokksins og umhverfisverndarsamtaka í ágúst 2015. (Journées d´été des écologistes.) Kostnaður greiddur af ráðstefnuhöldurum.
 • Kynnisferð um stjórnsýslu umhverfis- og loftslagsmála og mennta- og menningarmála í Frakklandi sumarið 2016. Kostnaður greiddur af frönskum stjórnvöldum.

7) Eftirgjöf eftirstöðva skulda og ívilnandi breytingar á skilmálum samnings við lánardrottinn. Skrá skal lánardrottinn og eðli samningsins.

 • Engar

Eignir

8) Fasteign, sem er að einum þriðja eða meira í eigu alþingismanns eða félags sem hann á fjórðungshlut í eða meira. Ekki skal skrá íbúðarhúsnæði eða sumarhús til eigin nota fyrir alþingismann og fjölskyldu hans og lóðarréttindi undir slíkt húsnæði. Skráð er heiti landareignar og staðsetning fasteignar.

 • Engin

9) Heiti félags eða sparisjóðs, sem alþingismaður á hlut í sem fer yfir einhver eftirtalinna viðmiða:

 

 • Verðmæti hlutar nemur að markaðsvirði meira en einni milljón króna miðað við 31. desember ár hvert.
 • Hlutur nemur 1% eða meira í félagi eða sparisjóði þar sem eignir í árslok eru 230 millj.kr. eða meira eða rekstrartekjur 460 millj. kr. eða meira.
 • Hlutur nemur 25% eða meira af hlutafé eða stofnfé félags eða sparisjóðs.

 

 • Ekkert

10) Heiti sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri, sbr. 3. gr. laga nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, sem alþingismaður á hlut í og fer yfir einhver þeirra viðmiða sem talin eru í a.-c. 9. tölulið.

 • Ekkert

Skuldir

11) Skuldir, sjálfskuldarábyrgðir og aðrar ábyrgðir, sem tengdar eru rekstri fasteignar eða atvinnurekstri félaga, sparisjóða eða sjálfseignarstofnana, sbr. 8.-10. tölul. Skrá skal skuldir og ábyrgðir sem eru hærri en þingfararkaup. Ekki skal skrá fjárhæð skuldar eða skuldir eða ábyrgðir sem stofnað er til í öðrum tilgangi, svo sem vegna kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða, bifreið til eigin nota, námslána eða annarra ráðstafana sem ekki tengjast atvinnurekstri. Jafnframt skal skrá tegund skuldar eða ábyrgðar og skuldareiganda.

Þingmenn hafa frest til loka apríl 2019 til að skrá skuldir og ábyrgðir ef við á.

Samkomulag við fyrrverandi eða verðandi vinnuveitanda

12) Samkomulag við fyrrverandi vinnuveitanda sem er fjárhagslegs eðlis, þar á meðal samkomulag um orlof, launalaust leyfi, áframhaldandi launagreiðslur eða fríðindi, lífeyrisréttindi og ámóta meðan setið er á þingi. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.

 • Ekkert

13) Samkomulag um ráðningu við framtíðarvinnuveitanda, óháð því að ráðningin taki fyrst gildi eftir að þingmaður hverfur af þingi. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.

 • Ekkert

Trúnaðarstörf

14) Skrá skal upplýsingar um stjórnarsetu og önnur trúnaðarstörf fyrir hagsmunasamtök, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félög önnur en stjórnmálaflokka óháð því hvort þessi störf eru launuð. Skrá skal nafn félags, hagsmunasamtaka, stofnunar eða sveitarfélags og eðli trúnaðarstarfs.

 • Engin

Vinstrihreyfingin – grænt framboð

Túngötu 14

101 Reykjavík

vg@vg.is

KT: 421298-2709

Þessi síða styðst við vafrakökur (cookies) til að bæta virkni síðunnar. Með því að vafra um síðuna samþykkir þú notkun þeirra.

Search