Search
Close this search box.

Ályktanir flokksráðs 13. október 2018

Samþykkt:

Ályktun um félagsleg undirboð

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn 12.-13. október 2018, skorar á Alþingi og ríkisstjórn að gera nú þegar nauðsynlegar breytingar á ákvæðum laga um keðjuábyrgð og lög um starfsmannaleigur, setja ný lög ef þurfa þykir og efla jafnframt eftirlitsstofnanir til að stöðva og koma í veg fyrir félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði. Það er óásættanlegt að atvinnurekendur geti níðst á erlendum starfsmönnum, greitt þeim smánarlaun, langt undir lágmarkslaunum og krefji starfsmenn sína um háar fjárhæðir fyrir uppdiktaða kostnaðarliði, s.s. starfsleyfi, og boðið þeim óforsvaranlegt húsnæði við okurverði. Slíkt er smánarblettur á íslensku samfélagi, ósamboðið þjóð sem vill bera sig saman við norræn velferðarsamfélög.

Nei við hvalveiðum!

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018, ítrekar samþykkt landsfundar frá 2015 sem lagðist eindregið gegn hvalveiðum Íslendinga.

Breytt neyslumynstur í þágu náttúru og mannréttinda

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018, telur að ríkisstjórn Íslands ætti að leggja sitt af mörkum til þess að styðja við fyrirtæki og verslun sem byggja á endurnýtingu, viðgerðum og ábyrgri framleiðslu, og þannig sporna gegn neyslumynstri þar sem hlutum er hent í stað þess að gert sé við þá eða þeir notaðir aftur.

Raunverulegur kostnaður neysluvara kemur ekki fram í verði. Neysluvarningur er oft á tíðum framleiddur á vafasaman hátt með tilliti til umhverfisáhrifa sem og velferð þeirra sem komu að framleiðslu varningsins. Oft er verið að misnota vinnuafl og auðlindir, þannig er hluti af kostnaði þessarar neyslu taumlaus mannréttindabrot og óafturkræfur skaði á náttúru. Hið kapítalíska hagkerfi tekur aðeins tillit til sölu og gróða, en ekki varðveislu náttúru og auðlinda fyrir komandi kynslóðir eða mannréttinda.

Til þess að breyta þessu neyslumynstri verður endurnýting og vörur framleiddar í ábyrgri framleiðslu að vera aðgengilegar almenningi og einnig aðlaðandi og hagkvæmur kostur. Þar gæti ríkið komið inn í. Ríkisstjórnin ætti að leggja sitt á vogarskálarnar og styðja við framleiðslu sem stuðlar að sjálfbærri neyslu í stað einnota neyslumynsturs, t.d. framleiðsla sem hefur það markmið að gera við og deila neysluvörum í stað þess að selja nýjar. Einnig er nauðsynlegt að lækka álögur á umhverfisvænar og mannréttindavottaðar vörur.

Flokksráð hvetur þingmenn Vinstri grænna til þess að leggja fram og þrýsta á lagabreytingar þess efnis. Róttækra lagabreytinga er þörf til þess að taka á neyslu sem er komin langt fram úr því sem plánetan þolir.

Sveitarfélög skorist ekki undan lögbundnum skyldum sínum í velferðarþjónustu

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018, krefst þess að öll sveitarfélög sinni lögbundinni skyldu til þess að veita velferðarþjónustu til íbúa sinna. Í því felst m.a. að bjóða upp á félagslegar íbúðir, úrræði fyrir heimilislausa og þjónustu við fatlað fólk. Þeirri þjónustu hefur verið ábótavant m.a. hjá stöndugum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.. Þar er verið að brjóta á rétti fólks til þess að fá þessa lögbundnu þjónustu eins og nýlegt dæmi sannar. Það er ólíðandi að sveitarfélög sem hreykja sér af því að innheimta lágmarks útsvar neiti íbúum sínum á sama tíma um lögbundna velferðarþjónustu.

Flokksráðsfundurinn hvetur Alþingi og ríkisstjórn til að ganga eftir því öll sveitarfélög í landinu axli ábyrgð og gangist við skyldum sínum gagnvart fötluðu fólki og heimilislausu. Jafnframt að styðja við og hvetja til samvinnu sveitarfélaga um lögbundna velferðarþjónustu.

Kjarasamningar í þágu láglauna- og kvennastétta

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018, leggur áherslu á að stjórnvöld leggi sitt af mörkum til þess að samningar náist og tryggja þar með félagslegan stöðugleika á vinnumarkaði en fjölmargir kjarasamningar renna út á næstu sjö mánuðum. Flokksráðsfundur fagnar því samtali sem átt hefur sér stað milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins á undanförnum mánuðum fyrir tilstilli forsætisráðherra.

Ólgu á vinnumarkaði má m.a. rekja til launamunar og misskiptingar auðs sem hefur farið vaxandi á síðustu árum. Hátekjufólk, m.a. á vegum ríkisins, hefur fengið verulegar launahækkanir á síðustu árum á meðan hin lægst launuðu hafa setið eftir. Til þess að koma til móts við óánægju launafólks og liðka fyrir kjarasamningum er nauðsynlegt að stjórnvöld ráðist í aðgerðir sem tryggi jafnari ráðstöfunartekjur. Fundurinn fagnar því að fyrirhugað er að auka barnabætur og hækka persónuafslátt en leggur áherslu á að mikilvægt er að sú endurskoðun sem nú stendur yfir á tekjuskattkerfinu nýtist til tekjujöfnunar og taki skref í átt að auknum jöfnuði. Þá er mikilvægt að stjórnvöld beiti sér í húsnæðismálum til að allir hafi tryggt þak yfir höfuðið.

Flokksráðsfundur telur að við gerð kjarasamninga þurfi kerfisbundið að hækka laun kvennastétta sem þátt í því að leiðrétta kynbundinn launamun. Margar kvennastéttir hafa setið eftir í launum burtséð frá ábyrgð og vinnuálagi, t.a.m. í umönnunarstörfum. Það er ekki hlutverk láglauna- og kvennastétta að sætta sig við núverandi ástand til þess að viðhalda stöðugleika á vinnumarkaði í því góða efnahagslega árferði sem nú ríkir.

Flokksráðsfundur minnir á að verkfallsrétturinn er lögbundinn réttur vinnandi fólks sem ber að virða.

Flokksráðsfundur hvetur ráðherra og þingmenn Vinstri-grænna til að tala máli láglauna- og kvennastétta og beita sér í þeirra þágu á komandi mánuðum og misserum.

 Styttum vinnuvikuna

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018, hvetur til þess að vinnuvikan verði stytt niður í 30 tíma.. Flokksráðsfundur hvetur verkalýðshreyfinguna og þingmenn Vinstri grænna til þess að styðja allar aðgerðir sem stefna að því takmarki og minnir á lagafrumvarp sem nú liggur fyrir þinginu um 35 tíma vinnuviku.

Fundurinn fagnar tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuviku. Sýnt hefur verið fram á að stytting vinnuvikunnar leiði til aukinna lífsgæða, betri framleiðni og færri veikindadaga. Styttri vinnuvika gagnast sérstaklega fjölskyldufólki með lágar tekjur, sem þyrfti þá að vinna minna til þess að ná endum saman.

Lífsgæðaaukning í kjölfar styttingar vinnuviku gæti einnig leitt til þess að færri brenni út í starfi, verði óvinnufærir og þurfi á velferðarþjónustu að halda.

Stytting vinnuvikunnar getur einnig stutt við kynjajafnrétti hvað varðar vinnu innan sem utan heimilis, þar sem algengara er að konur séu í hlutastarfi en karlar og sinni heimili meðfram vinnu. Það að stytta vinnuvikuna eykur líkur á að konur og karlar (pör)vinni jafnlanga vinnuviku og að heimilisstörf og umönnun barna verði þá með jafnara móti.

Styttri vinnuvika stuðlar að lífsgæðum, ánægju og eflingu fjölskyldutengsla fram yfir peninga og þann ímyndaða hag sem sumir atvinnurekendur telja sig hafa af því að halda vinnuviku sem lengstri.

Í þágu friðar

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018, skorar á Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra og formann þjóðaröryggisráðs Íslands, að beita sér fyrir endurskoðun þjóðaröryggisstefnu Íslands með friðarmál í forgrunni. Jafnframt minnir fundurinn á þá mikilvægu þætti núverandi þjóðaröryggisstefnu sem snúa að raunverulegum öryggismálum Íslendinga, svo sem fæðuöryggi, netöryggi,varnir gegn náttúruvá og réttinn til að lifa án ofbeldis.

Öryggi Íslands á ekki að snúast um að viðhalda heimsmyndinni eins og hún er með drottnun Vesturlanda, hernaðarlegum íhlutunum þeirra um heim allan og vopnakapphlaupi. Flokksráðsfundur vill segja upp varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna sem þjónar eingöngu hagsmunum Bandaríkjanna. Bandaríkjaher á ekki að vera með útibú á Keflavíkurflugvelli fyrir hergögn sín og heræfingar sem eru dulbúin sem hluti af öryggi Íslands.

Flokksráðsfundur áréttar að Ísland á ekki að vera hluti af hernaðarbandalagi sem stuðlar að óstöðugleika heimsins og morðum á almennum borgurum. Vera Íslands í NATO kristallast m.a. í því að Ísland studdi sjálfkrafa árás Bandaríkjanna, Bretlands og Frakklands á Sýrland í apríl síðastliðnum og skrifaði ekki undir samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum sumarið 2017. Þingmenn Vinstri grænna hafa þó lagt til aðild að þeim samningi. Flokksráðsfundur fagnar því og vonast til þess að það verði að veruleika. Annað fagnaðarefni er að hafin er endurskoðun á reglugerð um flutning hergagna í kjölfar fyrirspurnar þingmanns Vinstri grænna, enda óforsvaranlegt að flutningur hergagna sé leyfður um íslenska land- og lofthelgi.

Þrátt fyrir andstöðu flokksráðsfundar við aðild Íslands að NATÓ má gleðjast yfir því að Katrín Jakobsdóttir hafi nýtt veru sína á ríkisoddvitafundi NATÓ í júlí síðastliðnum til þess að ræða friðsamlegar lausnir, afvopnunarmál, loftslags- og jafnréttismál.

Ísland úr NATÓ. Herinn burt.

Ályktun gegn hernaðaræfingum á Íslandi

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn þann 12.-13. október 2018 mótmælir harðlega fyrirhuguðum hernaðaræfingum NATO á Suðurnesjum og í Þjórsárdal á næstu dögum, auk skipulagsráðstefnu sem fylgir í kjölfar hennar um frekari æfingar af enn stærri skala. Von er á tíu herskipum og fjögur hundruð landgönguliðum til Íslands í þeim blekkingarleik að ætla að verja öryggi Íslands. Ekki er hægt að líta framhjá því að í þessari aðgerð fara fram æfingar í að ná völdum yfir og myrða annað fólk. Sömu hermennirnir og koma hingað munu verða sendir til Miðausturlanda þar sem þeir myrða og pynta almenna borgara með tækninni sem þeir æfðu á Íslandi.

Við fögnum því að þingmenn Vinstri grænna stígi fram og láti í ljós óánægju sína með æfinguna sem ekki er hægt að kalla annað en morðæfingu.

Aðild Íslands að NATO getur aldrei samræmst raunverulegri friðarstefnu heldur skuldbindur hún ríkið til þess að leyfa morðæfingar á Íslandi, greiða fé úr ríkissjóði fyrir hernaðaraðgerðir í fjarlægum heimshlutum og taka afstöðu með heimsvaldastefnu Vesturvelda. Við skorum á Alþingi að koma í veg fyrir þessa fyrirhuguðu æfingu og ráðstefnu hér á landi og segja Ísland tafarlaust úr hernaðarbandalaginu NATO.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð

Túngötu 14

101 Reykjavík

vg@vg.is

KT: 421298-2709

Þessi síða styðst við vafrakökur (cookies) til að bæta virkni síðunnar. Með því að vafra um síðuna samþykkir þú notkun þeirra.

Search