Ólafur Þór Gunnarsson

Alþingismaður Suðvesturkjördæmis síðan 2017

Ólafur er öldrunarlæknir og var bæjarfulltrúi í Kópavogi í 8 ár. Ólafur sat á Alþingi hluta síðasta kjörtímabils og var þá m.a. formaður umhverfis og samgöngunefndar. Ólafur hefur aðallega beitt sér í málefnum eldra fólks, velferðarmálum og umhverfismálum. Áhugamál eru útivist og gönguferðir, hjólreiðar og golf. Þá hefur Ólafur gaman af söng og söng um árabil í kórum, m.a. Dómkórnum í Reykjavík. Fjölskylda Ólafs flutti í Kópavog þegar hann var 2ja ára, og hann hefur búið í bænum lengst af, utan þess tíma þegar hann var erlendis í sérnámi og vegna læknisstarfa á Ísafirði. Ólafur er kvæntur Elínborgu Bárðardóttur heimilislækni og eiga þau 3 syni.

Alþingismaður Suðvesturkjördæmis 2013 og síðan 2017.

Fjárhagslegir hagsmunir og trúnaðarstörf utan þings

Launuð störf og tekjumyndandi starfsemi

1) Launuð stjórnarseta í einkareknum eða opinberum félögum. Staða og félag skulu skráð.

 • Engar

2) Launað starf eða verkefni (annað en launuð þingmannsstörf). Starfsheiti og nafn vinnuveitanda/verkkaupa skulu skráð.

 • Sinni einstaka göngudeildarsjúklingum á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss á Landakoti. Aðeins um að ræða einstaklinga sem þm. hefur sinnt undanfarin ár, engir nýir skjólstæðingar.
 • Tek jafnframt þátt í kennslu ungra lækna á Göngudeild öldrunarlækningadeilda á Landakoti.
 • Afleysing sem öldrunarlæknir í þinghléi (sumarleyfi) á öldrunarlækningadeildum Landspítalans
 • Einstaka fyrirlestrar um endurhæfingu og líkamsrækt eldra fólks

3) Starfsemi sem er rekin samhliða starfi alþingismanns og er tekjumyndandi fyrir hann eða félag sem hann á sjálfur eða er meðeigandi í. Skráð er tegund starfsemi.

 • Sinni einstaka göngudeildarsjúklingum á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss á Landakoti. Aðeins um að ræða einstaklinga sem þm. hefur sinnt undanfarin ár, engir nýir skjólstæðingar.Einstaka fyrirlestrar um endurhæfingu og líkamsrækt eldra fólks

Fjárhagslegur stuðningur, gjafir, utanlandsferðir og eftirgjöf skulda

4) Fjárframlag eða annar fjárhagslegur stuðningur frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum, þ.á m. stuðningur í formi skrifstofuaðstöðu eða hliðstæðrar þjónustu, sem fellur utan þess stuðnings sem Alþingi eða flokkur þingmannsins lætur í té, og verðgildi stuðningsins nemur meira en 50 þús. krónum á ári. Enn fremur er skráður fjárhagslegur stuðningur í formi afsláttar af markaðsverði og annars konar ívilnunar að verðgildi meira en 50 þús. krónur sem ætla má að sé veittur vegna setu á Alþingi. Skráð er hver veitir stuðninginn og hvers eðlis hann er.

 • Engin

5) Gjöf frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum þegar áætla verður verðmæti hennar yfir 50 þús. krónum og ætla má að gjöfin sé veitt út af setu á Alþingi. Skrá skal nafn þess sem gefur, tilefni gjafar, hvers kyns hún er og hvenær hún er látin í té.

 • Engar

6) Ferðir og heimsóknir innan lands og utan sem geta tengst setu á Alþingi og útgjöldin eru ekki að öllu leyti greidd af ríkissjóði, flokki þingmannsins eða þingmanninum sjálfum. Skrá skal hver stóð undir útgjöldum ferðar, tímabil hennar ásamt nafni áfangastaða.

 • Engar

7) Eftirgjöf eftirstöðva skulda og ívilnandi breytingar á skilmálum samnings við lánardrottinn. Skrá skal lánardrottinn og eðli samningsins.

 • Engar

Eignir

8) Fasteign, sem er að einum þriðja eða meira í eigu alþingismanns eða félags sem hann á fjórðungshlut í eða meira. Ekki skal skrá íbúðarhúsnæði eða sumarhús til eigin nota fyrir alþingismann og fjölskyldu hans og lóðarréttindi undir slíkt húsnæði. Skráð er heiti landareignar og staðsetning fasteignar.

 • Hlutur í íbúð ásamt fjölskyldu. Sumarhús ásamt eignarlóð.

9) Heiti félags eða sparisjóðs, sem alþingismaður á hlut í sem fer yfir einhver eftirtalinna viðmiða:

 

 • Verðmæti hlutar nemur að markaðsvirði meira en einni milljón króna miðað við 31. desember ár hvert.
 • Hlutur nemur 1% eða meira í félagi eða sparisjóði þar sem eignir í árslok eru 230 millj.kr. eða meira eða rekstrartekjur 460 millj. kr. eða meira.
 • Hlutur nemur 25% eða meira af hlutafé eða stofnfé félags eða sparisjóðs.

 

 • 6.67% hlutur í Ísnum ehf á Ísafirði ásamt eiginkonu.

10) Heiti sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri, sbr. 3. gr. laga nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, sem alþingismaður á hlut í og fer yfir einhver þeirra viðmiða sem talin eru í a.-c. 9. tölulið.

 • Ekkert

Skuldir

11) Skuldir, sjálfskuldarábyrgðir og aðrar ábyrgðir, sem tengdar eru rekstri fasteignar eða atvinnurekstri félaga, sparisjóða eða sjálfseignarstofnana, sbr. 8.-10. tölul. Skrá skal skuldir og ábyrgðir sem eru hærri en þingfararkaup. Ekki skal skrá fjárhæð skuldar eða skuldir eða ábyrgðir sem stofnað er til í öðrum tilgangi, svo sem vegna kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða, bifreið til eigin nota, námslána eða annarra ráðstafana sem ekki tengjast atvinnurekstri. Jafnframt skal skrá tegund skuldar eða ábyrgðar og skuldareiganda.

 • Ekkert

Samkomulag við fyrrverandi eða verðandi vinnuveitanda

12) Samkomulag við fyrrverandi vinnuveitanda sem er fjárhagslegs eðlis, þar á meðal samkomulag um orlof, launalaust leyfi, áframhaldandi launagreiðslur eða fríðindi, lífeyrisréttindi og ámóta meðan setið er á þingi. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.

 • Hef virkjað 4.gr laga um þingfarakaup gagnvart fyrri vinnuveitanda (LSH) og telst vera í launalausu leyfi frá LSH.

13) Samkomulag um ráðningu við framtíðarvinnuveitanda, óháð því að ráðningin taki fyrst gildi eftir að þingmaður hverfur af þingi. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.

 • Ekkert

Trúnaðarstörf

14) Skrá skal upplýsingar um stjórnarsetu og önnur trúnaðarstörf fyrir hagsmunasamtök, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félög önnur en stjórnmálaflokka óháð því hvort þessi störf eru launuð. Skrá skal nafn félags, hagsmunasamtaka, stofnunar eða sveitarfélags og eðli trúnaðarstarfs.

 • Í framkvæmdanefnd vegna Norrænu öldrunarfræðaráðstefnunnar haldinni á Íslandi 2020 (Nordisk Kongress i Gerontology) (ólaunað)

Vinstrihreyfingin – grænt framboð

Túngötu 14

101 Reykjavík

vg@vg.is

KT: 421298-2709

Þessi síða styðst við vafrakökur (cookies) til að bæta virkni síðunnar. Með því að vafra um síðuna samþykkir þú notkun þeirra.