Search
Close this search box.

Eldhúsdagur : Lilja Rafney

Deildu 

Virðulegi forseti. Góðir landsmenn.

Það er ekki hægt annað en að vera bjartsýn á framtíð þjóðarinnar þegar horft er til góðrar efnahagsstöðu þjóðarbúsins og þeirra metnaðarfullu verkefna og framfaramála sem komin eru  á dagskrá.

Stóraukið fjármagn hefur verið lagt í opinberar fjárfestingar sem skilar sér í innviðauppbyggingu um allt land.

Uppbygging í heilbrigðiskerfinu er í fullum gangi og fyrir þinginu liggur metnaðarfull heilbrigðisstefna til ársins 2030.

Öflug heilbrigðisþjónusta um allt land er forsenda fyrir jákvæðri byggðarþróun.

Jöfnuður er aukinn með lægri greiðsluþátttöku sjúklinga og komugjöld felld niður á öldruðum og öryrkjum.

Framlög til tannlækninga aldraðra og öryrkja er stóraukin og geðheilbrigðisþjónustan áfram efld.

Verið er að efla heilbrigðisþjónustu um allt land, fjölga hjúkrunarrýmum og byggja nýjan Landspítala.

Ég efast um að á öðrum tíma hafi verið jafn metnaðarfull uppbygging í heilbrigðismálum og nú er í Ríkisstjórn Katrínar Jakopsdóttur.

Það sama má segja um metnaðarfulla samgönguáætlun sem einnig hafa verið lagðir til stórauknir fjármunir sem skila sér í auknu umferðaröryggi, nýframkvæmdum og viðhaldi vega sem því miður hefur setið á hakanum allt of lengi.

Það var mikil hátíðarstund þegar slegið var í gegn í Dýrafjarðargöngunum á fyrir stuttu síðan  og mikil gleði ríkti meðal íbúa sem viðstaddir voru – sem lýsir vel hve góðar samgöngur skipta sköpum fyrir eflingu byggðar um allt land og uppbyggingu atvinnulífs, aðgengi að menntun og þjónustu og trú fólks á framtíðina í sinni heimabyggð.

Atvinnuveganefnd hefur haft mörg stór mál á sinni könnu í vetur og þar má nefna endurskoðun sauðfjárhluta búvörusamningsins þar sem undir eru starfsskilyrði sauðfjárbænda og leitast er við að efla greinina og auðvelda bændum að takast á við sveiflur í markaðsmálum, stuðla að nýsköpun og að þeir geti byggt   upp nýjar búgreinar samhliða á jörðum sínum.

Í kjölfar afnáms frystiskyldu á innfluttum matvælum hefur verið lögð mikil vinna í að styrkja sem best með öflugri aðgerðaráætlun samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar við aukinn innflutning matvæla og lögð er  áhersla á stóraukið eftirlit og sýnatökur svo tryggja megi matvælaöryggi með hreinleika afurða og vernd okkar búfjárstofna.

Einnig er lögð áhersla á að vera í farabroddi í baráttunni við sýklalyfjaónæmar bakteríur og hefur ríkisstjórnin blásið til sóknar í þeim málum en sýklalyfjaónæmar bakteríur eru taldar vera ein mesta lýðheilsuógn okkar tíma.

Í vor festum við í sessi öflugt strandveiðikerfi sem byggir á föstum dagafjölda sem eykur öryggi sjómanna og settar voru auknar veiðiheimildir til strandveiða við samþykktum einnig veiðigjöld sem byggjast á afkomu útgerða og tókum mið af ólíkri afkomu lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

Allt þetta styður við öflugan sjávarútveg nýsköpun og fjölbreytt útgerðarform sem eflir byggð í sjávarbyggðum landsins.

Við ætlum að afgreiða í vor frumvarp sem kvótasetningu á makríl og höfum búið svo um hnútana að tryggt verður að þar verði líka möguleikar á fjölbreyttu útgerðarformi á króka og á línu jafnt sem úthafsveiðar og að jafnræðis sé gætt sem best.

Eitt af stóru málunum sem nú bíða afgreiðslu og mjög brýnt er að klára er frumvarp um fiskeldi. Það mál hefur verið unnið mjög vel utan sem innan þings og leitast við að mæta sjónarmiðum úr ólíkum áttum og vanda vel til verka því við ætlum að byggja upp þessa grein með sjálfbærum hætti þar sem horft er til umhverfis, samfélags og efnahagslegra þátta með ströngustu kröfum hverju sinni um allan búnað og eftirlit svo koma megi í veg fyrir hættu á erfðablöndu við íslenska laxastofna eða ógn við annað lífríki.

Vönduð löggjöf um þessa atvinnugrein skiptir miklu fyrir íbúa landsins og tekjur þjóðarbúsins og við teljum að við séum að vanda vel til verka og læra af reynslu annara.

Það er fullt af tækifærum framundan sem skipta máli fyrir íbúa landsins hvort sem horft er til ferðaþjónustunnar, nýsköpunar, aukins menntunarframboðs og þeirra auknu tækifæra á landsbyggðinni sem felast í uppbyggingu háhraðanets um land allt sem styður mjög vel við atvinnuuppbyggingu í hinum dreifðu   byggðum.

Við erum bjartsýn. Það er full ástæða til þess þegar við erum saman að gera fullt af góðum hlutum eins og lífskjarasamningarnir bera vott um.

Ég tel að það komi betur og betur í ljós að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er að sameina krafta þvert á pólitískt litróf og það skilar okkur öflugri uppbyggingu og öflugri velferð í landinu.

Látum því sköpunarkraftinn blómstra. Látum ekki bölmóð og úrtöluraddir villa okkur sýn. – Gleðilegt sumar.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð

Túngötu 14

101 Reykjavík

vg@vg.is

KT: 421298-2709

Þessi síða styðst við vafrakökur (cookies) til að bæta virkni síðunnar. Með því að vafra um síðuna samþykkir þú notkun þeirra.

Search