Nýtt og skilvirkara kerfi um atvinnuréttindi útlendinga utan EES

Deildu 

Komið verður á nýju og skilvirkara kerfi um atvinnuréttindi útlendinga utan EES. Forsætisráðherra, háskóla- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra kynntu tillögur þess efnis á blaðamannafundi í Ráðherrabústaðnum í dag.

Þörf er á nýrri nálgun fyrir fólk utan EES-svæðisins sem vill flytja hingað til lands, búa hér og starfa. Ísland stendur fremstu ríkjum umtalsvert að baki í alþjóðlegum samanburði þegar kemur að því að að laða að og gera innflytjendum kleift að verða fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Núverandi fyrirkomulag er flókið og byggist á óskilvirkum ferlum, ákvarðanataka innan þess er tilviljanakennd þar sem hún grundvallast á óljósu mati á vinnumarkaði og of þröngar skorður eru settar fyrir veitingu atvinnuleyfa.

Íslenskt samfélag á mikið undir að vel takist til með breytingar á núverandi fyrirkomulagi. Leiðarljósið í breytingum á dvalar- og atvinnuleyfakerfinu á að vera gagnsæi, sanngirni, traust og skilvirkni. Engar vísbendingar eru um annað en að Ísland verði að treysta á aðflutt fólk til að manna fjölmörg störf sem verða til á komandi árum og áratugum til að halda uppi lífsgæðum og velsæld í íslensku samfélagi. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem koma hingað til lands er að leita að bættum lífsgæðum og að verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi og mikilvægt er að íslenskur vinnumarkaður verði aðgengilegri þeim sem hingað vilja koma.

Til að ná þessum markmiðum verður ráðist í eftirfarandi aðgerðir:

  • Reglur um dvalar- og atvinnuréttindi útlendinga verði rýmkaðar

Gerðar verði ýmsar breytingar til þess að rýmka reglur um dvalar- og atvinnuréttindi útlendinga í því skyni að gera Ísland að eftirsóknarverðari og samkeppnishæfari kosti fyrir erlenda starfsmenn og nema utan EES, gera íslenskt samfélag fjölbreyttara og um leið styrkja efnahagslífið til framtíðar.

  • Fyrirsjáanleiki verði tryggður með spá um mannaflaþörf

Nýju kerfi verði komið á fót sem taki mið af mannaflaþörf. Vinnumálastofnun greini þörf vinnumarkaðar að fenginni ráðgjöf utanaðkomandi sérfræðinga og aðila vinnumarkaðarins sem staðfest verði af félags- og vinnumarkaðsráðherra. Samhliða verði eftirlit með félagslegum undirboðum eflt. Vinnuskiptasamningum við önnur ríki verði fjölgað.

  • Stjórnsýsla verði einfölduð með sameiningu dvalar- og atvinnuleyfa

Dvalarleyfi, sem eru gefin út af Útlendingastofnun, og atvinnuleyfi, sem eru gefin út af Vinnumálastofnun, verði sameinuð í dvalarleyfi sem skipt verði í ólíka flokka og gefin út af Útlendingastofnun.

  • Umsóknarferli um dvalarleyfi verði einfaldað og bætt með stafvæðingu

Til að gera umsóknarferlið aðgengilegra fyrir umsækjendur sem og að auðvelda úrvinnslu umsókna í nýju kerfi eru lögð til metnaðarfull áform til að hraða stafvæðingu. Með aukinni sjálfvirknivæðingu umsóknarferlisins, sem byggir á stafvæðingu, verður hægt að tryggja styttri málsmeðferðartíma, auðvelda gagnaúrvinnslu og auka yfirsýn yfir gögn um umsækjendur.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra: „Þessar breytingar fela í sér verulega kerfisbreytingu fyrir íslenskan vinnumarkað. Framundan er mikil vinna við nánari útfærslu á tillögunum sem unnin verður í samráði við aðila vinnumarkaðarins en sýn stjórnvalda er skýr og hún felur í sér sanngjarnari, gagnsærri og skilvirkari leikreglur um þátttöku fólks utan EES á íslenskum vinnumarkaði.“

„Það er mikið fagnaðarefni að við séum að stíga stór skref í að auðvelda alþjóðlegum sérfræðingum og nemendum að koma hingað til lands svo íslenskt samfélag fái notið sérfræðiþekkingar þeirra, þeir miðli áfram sinni reynslu og þekkingu,“ segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. „Það er grundvöllur fyrir vaxtartækifæri okkar að við höfum aukinn mannauð og þekkingu og stöndum samkeppni annarra landa um fólk.“

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra: „Með þessum breytingum erum við að stíga mikilvægt skref fyrir vinnumarkaðinn á Íslandi. Við föngum þekkingu og reynslu fólks utan EES-svæðisins og aukum þannig samkeppnishæfni landsins. Nýtt kerfi atvinnuleyfa útlendinga mun byggja á mannaflaspám sem unnar verða reglulega, auk þess sem kerfi leyfisveitinga verður einfaldað og komið fyrir á einni hendi.“

Tillögur starfshóps um atvinnuréttindi útlendinga utan EES

Kynningarglærur af blaðamannafundi

Þessi síða styðst við vafrakökur (cookies) til að bæta virkni síðunnar. Með því að vafra um síðuna samþykkir þú notkun þeirra.