Search
Close this search box.

Flokksráðsfundur 12.-13. október 2018.

Hreindís Ylva Garðarsdóttir Holm og Ólafur Þór Gunnarsson stýra fundi.

Elín Oddný Sigurðardóttir og Daníel Arnarson rituðu fundargerð.

Fundur settur klukkan 17.10.

Föstudagur 12. október.

 1. Katrín Jakobsdóttir formaður setur fundinn.
 • Kosning starfsmanna fundarins. Lagt til að Ólafur Þór Gunnarsson og Hreindís Ylva Garðarsdóttir Holm stýri fundi og Elín Oddný Sigurðardóttir og Daníel E. Arnarson verði fundarritarar. Tillagan samþykkt. Ritstjórn vegna framkominna ályktana skipa Elín Oddný Sigurðardóttir, Daníel E. Arnarson, Einar Ólafsson, Hreindís Ylva Garðarsdóttir Holm og Álfheiður Ingadóttir. Einar Ólafsson verður formaður ritstjórnar á fundinum.
 • Kynning á fyrirkomulagi hópastarfs á fundinum og aðrar praktískar upplýsingar og fresti fundarins. Frestur til að skila inn breytingartillögum við ályktanir rennur út á morgun kl. 10.00. Breytingar þurfa að berast skriflega til fundarstjóra eða rafrænt á formann ritnefndar Einar Ólafsson á einarol@centrum.is.
 • Ávarp formanns – Karín Jakobsdóttir formaður VG ávarpar fundinn.
 • Kveðja varaformanns Edward Hujibens.
 • Ólafur Elínarson frá Gallup kynnir niðurstöður viðhorfskönnunar.

Hlé gert á fundi vegna kvöldverðar kl. 19.06.

Fundur hefst að nýju kl. 20.00.

 • Hópastarf.
 1. Gildi VG – Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Daníel E. Arnarson
 2. Málefni og málamiðlanir – Ingibjörg Þórðardóttir og Kolbeinn Óttarsson Próppé
 3. Miðlun og upplýsingar – Katrín Jakobsdóttir og Una Hildardóttir.
 • Kynning á niðurstöðum hópastarfs.

Hópstjórar gera grein fyrir niðurstöðum hópasarfs. Unnið verður áfram með niðurstöður hópastarfs á vettvangi stjórnar. 

Fundi frestað til morguns kl. 21.54.

Laugardagur 13. október.

Fundur settur kl. 09.00

 • Almennar stjórnmálaumræður.

Hildur Traustadóttir – ræðir landbúnaðarmálin. Hefur verulegar áhyggjur af þeim málaflokki og því sem er í gangi i ráðuneytinu þar.

Þóra Magnea Magnúsdóttir – hvetur félaga til að taka þátt í starfinu. Hafa samband við sitt svæðisfélag og bjóða fram krafta sína. Allir geta gert eitthvað.

Cecil Haraldsson – Talar fyrir tillögu um stofnun Verkalýðsráð innan hreyfingarinnar. Sem yrði ráðgefandi til stjórnar. Fulltrúar í ráðinu hefðu seturétt og kosnignarétt í Flokksráð. Cesil hvetur stjórn til að skoða þessi mál fyrir næsta landsfund. Einnig þarf að skoða hvernig ráðið er skipað? Cecil telur þetta mikilvægt skref í að auka samtal milli VG og verkalýðshreyfingarinnar.

Ólafur Gunnarsson – ræðir veiðigjöld. Afhverju er verið að færa gjaldtökuna nær í tíma? Þetta var vitað og útgerðirnar áttu að sjá þetta fyrir. Það er ekki okkar að bjarga útgerðinni. Einnig er varhugavert að undanskilja vinnslu í landi. Auðveldega hægt að komast hjá því í rekstrinum. Er það verkefni VG að hjálpa stórútgerðinni.

Jóna Björg – Ræðir málefni bænda. Erfitt fyrir ungt fólk að hefja búskap. Það vantar framtíðarsýn. Ungir bændur búa við óöryggi sem þarf að takast á. Þarf skýra framtíðarsýn frá stjórnvöldum, hana vantar.

Lilja Rafney Magnúsdóttir – Ræðir stjórnarsamstarfið. Telur mikilvægt að VG sé við stjórnarborðið. Þar hefur VG mest áhrif. Stefna VG er að skila sér í gegn um fjármálaáætlun. Vinstri græn er ábyrgur flokkur sem þorir að taka ábyrgð.

Ólafur Kjartansson – Ræðir verkalýðsmál. Þurfum að huga að lagaumgjörðina. Hvað þarf að uppfæra og styrkja í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur.

Steinar Harðarsson – Ræðir félagsleg undirboð á vinnumarkaði og talar fyrir ályktun frá stjórn VGR gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði.

Berglind Häsler – Innra starfið er Berglindi hugleikið. Það þarf að virkja fleiri í starfið. Fjarvera varaformanns er ekki góð, þarf að tryggja að eh haldi utan um innra starfið. Þarf ekki einhver að sinna því embætti í fjarveru varaformanns? Þurfum að huga að resktrarumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirækja.

Ingibjörg Þórðardóttir – Ræðir heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Fæðingarþjónusta á landsbyggðinni. Fæðandi konur þurfa að fara til Reykjavíkur á eigin kostnað. Óskiljanlegt að þessir hlutir séu ekki í lagi. Lögum þetta. Það þarf að efla framhaldsskólanna.

Gunnar Árnason – Vinstri græn þurfa að aðlaga sig að breyttum aðstæðum í samfélaginu. Katrín Jakobsdóttir og ráðherrar VG hafa sinnt sínum verkefum af kostgæfni. Vinstri græn vilja hafa áhrif. Staða flokksins hefur breyst. Við verðum að standa með félögum okkar. Verum kát og fögnum því sem vel er gert. Það eru forréttindi að vera í vinstri grænum. Verum góð við hvort annað og stöndum saman.

Þorsteinn Ólafsson – Ræðir landbúnaðarmál og mikilvægi þess að við ræktum okkar fóður sjálf. Það vantar tilfinnanlega sérstakt ráðuneyti landbúnaðarmála. Þeir sem þekkja til í málaflokknum hafa áhyggjur að stöðunni í ráðuneytinu. Mikilvægt er að stuðla að jafnari stærð kúabúa.

Sóley Björk Stefánsdóttir – Þakkar fyrir nærveru ráðherra í almennum stjórnmálaumræðum. Einnig ber að þakka dugnað ráðherra við að funda um landið. Þurfum að ræða byggðarstefnu. Það kostar að hafa byggði í landinu. Við neyðumst alltaf til að gera málamiðlanir. Endum stundum að standa frammi fyrir tveimur slæmum kostum.

Hreindís Ylva Garðarsdóttir Holm – Nýkjörin formaður UVG hvetur alla til að hafa ungt fólk með í ráðum. Hvetjið ungt fólk um allt land til að setja sig í samband við stjórnina.

Steingrímur J. Sigfússon – Telur veiðigjaldafrumvarpið nær því sem VG samþykkti 2012. Telur að ráðherrar VG séu að standa sína vakt. Hefur sömu áhyggjur og fleiri af stöðu landbúnaðarmála. Mikilvægt að tryggja stafshópa stjórnarflokka í fleiri málum til að tryggja aðkomu VG. Þurfum að standa með okkar ráðherrum og þingmönnum.

Kolbeinn Óttarsson Proppé – Ræðir miðlun og upplýsingar. Mikilvægt að almennir félagsmenn í hreyfingunni stöndum saman og miðlum því sem vel er gert. Við þurfum öll að bjóða fram krafta okkar. Sjálfur er Kolbeinn reiðubúin að ferðast um landið og hitta félaga til að ræða málin. Við þurfum að standa með okkar fólki, skrifa greinar og styðja okkar ráðherra hvar sem við erum.

Andrés Skúlson – Ræðir samgönguáætlun. VG þarf að láta sig samgöngumál varða í meira mæli. Austurland er skilið útundan í þeirri áætlun. Þetta þarf að laga. Ráðherrar VG þurfa að standa vaktina í þessu máli.

Elín Oddný Sigurðardóttir – Ræðir húsnæðismálin. Mikilvægt innlegg í kjaramálin að koma með félagslegar lausnir í húsnæðismálum. Sem nýr fulltrúi í stjórn íbúðalánasjóðs hvetur Elín félaga til að hafa samband við sig.

Friðrik Dagur Arnarson – Stytting framhaldsskólans, hafa afleiðingar þess verið kannaðar? Hvernig metum við menntun útlendinga? Rekstrarumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Ferðaþjónustu eiga í erfiðleikum.

Svandís Svavarsdóttir – Ræðir heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Ferðakostnað þarf að skoða. Upphæðir hafa verið óbreyttar frá 2004. Hægt er að efla aðgegni sérgreinalækna út um landið. Þróunarmiðstöð Heilsugæslunnar hefur það hlutverk að styðja við og samhæfa heilbrigðisþjónustu um allt land. Einnig er verið að fjölga sálfræðingum og geðheilsumiðstöðvum um land allt. Verið er að huga að eflingu fjarheilbrigðisþjónustu. Slík miðstöð yrði staðsett á Akureyri.

Elva Hrönn Hjartardóttir – Ræðir málefni ungs fólks á flótta. Aðstöðumunur kvótaflóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd þarf  að ávarpa. Fólk sem hingað kemur á eigin vegum fær ekki nægjanlegan stuðning við komu til landsins Verum sá fjölbreytileiki sem við viljum að samfélagið sýni. Tökum vel á móti fólki og sköpum tækifæri fyrir þátttöku allra.

Fjölnir Sæmundsson – Gerir málefni erlendra verkamanna og félagsleg undirboð að umræðuefni. Erfitt að framfylgja reglum um félagsleg undirboð vegna kennitöluflakks. Þær aðstæður sem margir erlendir verkamenn búa við eru til skammar. Við verðum að standa saman og stoppa þetta.

Kristín Sigfúsdóttir – Tekur undir það sem hefur verið sagt um vinnu gegn félagslegum undirboðum. Tækniframförum fylgja tækifæri í heilbrigðismálum. Fylgja eftir bólusetningum með ámynningakerfi. Er ekki hægt að efla rannsóknarstarf í landbúnaði á einum stað.

Sigmundur Sigfússon – Gríðarleg breyting í geðheilbrigðisþjónustu á unanförnum árum. Þjónustan skert, plássum var fækkað og iðjuþjálfun skert og sérhæfð sjúkraþjálfun f. geðsjúka lögð af. Faraldsfræðilegar rannsóknir lögðust af sem gerir stefnumótun stjórnvalda erfiðari. Mikilvægt að stefnumótun byggi á rannsóknum. Byggja þarf nýja geðdeild og nýja barnageðdeild. Húsnæðismál geðdeildanna í ólestri. Efla þarf forvarnir í þessum málaflokki.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson – Ræðir nýja skýrslu loftlagsnefndar sameinu þjóðanna. Skýrslan dregur fram þann alvarleika sem við okkur blasir, en einnig dregur hún fram lausnirnar. Þurfum að einblína á lausnirnar. Breytum orkukerfinu, drögum úr koltvíseringi úr andrúmsloftinu okkar. Breytum samgöngukerfinu, vega- og skipa. Aðgerðaráætlun sem lögð var fram í september tekur mið af þessu. Það sem einnig kemur fram í þessari skýrslu er súrnun sjávar og það er framlag sem Ísland getur lagt fram á alþjóðavettvangi, leggjum aukið fjármagn í það. Mörg tækifæri á næstunni. Beinum umræðunni um loftslags- og landbúnaðarmál í átt að fæðuöryggi. Búum til fæðuöryggisáætlun.

Þórey Guðmundsdóttir – Er eins máls manneskja sem er manneskja sem er á móti ofbeldi við minnihlutahópa. Vitiði hvað mörg börn og konur verða fyrir ofbeldi? Börn sem verða fyrir áföllum eru líklegri til að fá alvarlega sjúkdóma og leggjast í neyslu, hvað gerum við í því? Ef maður ætlar að kæra ofbeldið, þá er þér nánast alltaf vísað til baka. Félagsmálaráðherra og dómsmálaráðherra vísa til baka og hlæja að fólki. Bið ykkur öll að hugsa um þetta, þetta eru kjósendur framtíðarinnar.

Andrés Skúlason (2.ræða) – Hef verið latur að tala um AirBnB inni á þessu vettvangi. Það hefur skaðað húsnæðismarkaðinn og gert ungu fólki erfitt fyrir. Fasteignafélög hafa haft hag sinn í því að ráðast inn á þennan markað, keyptu upp heilu hverfin. Galin stefna að hleypa atvinnustefnu inn í miðja íbúabyggð. Vil að VG taki forgöngu í þessu máli.

Lilja Rafney Magnúsdóttir (2.ræða) – Vill koma meira inn á félagsleg undirboð. Eitt sem kom á óvart, ef þú stelur af fólki þá er það refsivert en ef þú stelur af vinnuframlagi – þá er það ekki refsivert? Þetta kom fólki á óvart. Skoðum þetta í okkar refsiramma, hlýtur að vera alvarlegt. Rætt um mansal og hagnýtingu á mansali og er grafalvarlegt mál. Vinnueftirlitið talaði um að þeir lokuðu stað og svo í næstu viku er staðurinn undir nýrri kennitölu og leikurinn byrjaður á ný.

Þóra Magnea (2. Ræða) – Eitt umræðuefni sem við höfum ekki komið inn á og það er vandi fíkla og meðferðar. Þetta er stór vandi, hef sjálf á því ákveðnar skoðanir. Finnst sérstakt að ef maður er veikur af fíknisjúkdómi þá er sú heilbrigðisþjónusta annars konar, einnig þau sem glíma við geð- og fíknisjúkdóma, engin meðferðarkjarni, búsetuúrræði.

Ingibjörg Þórðar (2. Ræða) – Tekur undir með Stínu, Vaðlaheiðargöng. Þurfum að tala upp Seyðfirðinga, eru í áfalli yfir samgönguáætlun. Þau sem búa á köldum svæðum eru 10% landssvæða, verðum að koma betri jöfnun á það að heita vatnið sé sameign okkar allra. Mikilvægt að stuðla að jöfnun. Að lokum, Mummi talaði um rafbílavæðingu. Það er áhyggjuefni því ef bílar verða dýrari þá er það landsbyggðarskattur.

Gunnar Árnason (2. Ræða) – Vill halda áfram frá því áðan, kjarninn er sá að við þurfum að horfa inn á við og það strax. Þurfum að fínstilla innra starfið.

Sigrún Birna Steinarsdóttir – Hvetur sveitarstjórnarfólk til að efla ungmennaráðin í sínu sveitarfélagi. Ef þau eru ekki til þá hvetja til þess að þau verði stofnuð. Hlutverk ungmennaráða eru að auka áhuga ungs fólks á samfélagsþátttöku og stjórnmálu. Þau efla lýðræðisvitund ungs fólks. Skuggakosningar #égkýs skipta máli. Kjósendum fjölgaði í kjölfar skuggakosninganna. Þátttaka 18-20 ára jókst í kjölfar þess verkefnis.

Svandís Svavarsdóttir (2. Ræða) – Bregst við umræðum og athugasemdum um heilbrigðismál. Nýtt tilraunaverkefni um sérstaka kvennamóttöku í heilsugæslum fyrir kvennaheilsu. Aukin vitund um tengsl áfalla og heilsu. Auka geðheilbrigðisþjónustu í framlínuþjónustu, þar skipar heilsugæslan lykilhlutverk. Efla þjónustu neyðarmóttöku nauðgana víða um land. Huga þarf að heilbrigðisþjónustu nauðungarvistaðra barna.

Katrín Jakobsdóttir – Pallborð með þingmönnum á næsta flokksráðsfundi er góð hugmynd. Við þurfum að huga að innra starfinu og eflingu þess, það er nauðsynlegt fyrir okkur sem hreyfingu. Þurfum að taka á félagslegum undirboðum á vinnumarkaði, þurfum að gera betur í framkvæmd og eftirfylgni laga á þessu sviði.

 1. Skipan málefnahópa fyrir landsfund – tillaga stjórnar. Elín Oddný Sigurðardóttir kynnir tillögur stjórnar að málefnastarfi fyrir landsfund. Samþykkt að skipa eftirfarandi hópa fram að næsta landsfundi. Stjórn falið að finna hópstjóra og halda utan um starfið í samvinnu við skrifstofu.
 1. Jafnréttismál
 2. Matvælamál
 3. Umhverfis- og orkumál
 4. Heilbrigðismál
 5. Kjaramál (Verkalýðs og Húsnæðismál)
 6. Menntamál
 1. Afgreiðsla ályktana. Álfheiður Ingadóttir og Einar Ólafsson gera grein fyrir starfi ritstjórnar og breytingartillögum við framkomnar ályktanir.
 1. Ályktun um félagsleg undirboð – samþykkt samhjóða.
 • Þjóðgarð í stað Hvalárvirkunar – málsmeðferðartillaga frá Kolbeini Óttarsssyni Proppé um að vísa ályktuninni til stjórnar og þingflokks. Samþykkt með 30 atkvæðum gegn 19.

Eftirfarandi athugsemd barst frá Elvu Hrönn Hjartardóttur frá Ungum Vinstri grænum með ósk um að hún yrði bókuð í fundargerð við afgreiðslu ályktunar nr. 2 um Þjóðgarð í stað Hvalárvirkunar. Það bókast í fundargerð hér með og mun fylgja ályktun þegar hún verður send til stjórnar og þingflokks.

Kópavogur 13. október 2018

Undirrituð, fyrir hönd UVG, gerir hér með eftirfarandi athugasemd við ályktun flokkráðsfundar VG 12.-13. október um Hvalárvirkjun. Í stað þess sem segir í ályktun “…að umhverfisráðherra meti kosti þess að stofna þjóðgarð á Vestfjörðum…” komi: “…að umhverfisráðherra BEITI SÉR FYRIR stofnun þjóðgarðs á Vestfjörðum…”. Athugasemd kom fram í umræðum um ályktunina en var ekki færð til bókar á þeim tímapunkti. Undirrituð biður um að það verði gert hér með.

Elva Hrönn Hjartardóttir.

 • Nei við hvaðlveiðum! – Breytt tillaga samþykkt með þorra atkvæða gegn 4.
 • Breytt neyslumynstur í þágu náttúru og mannréttinda – samþykkt samhljóða.
 • Sveitarfélög skorist ekki undan lögbundum skyldum sínum í velferðarþjónustu – Samþykkt samhljóða.
 • Kjarasamningar í þágu láglauna-og kvennastétta – Samþykkt samhjóða.
 • Styttum vinnuvikuna – Samþykkt samhljóða.
 • Í þágu friðar – Samþykkt samhjóða.
 • Ályktun gegn hernaðaræfingum á Íslandi – Samþykkt samhjóða.
 1. Bjóðum fordómalausri píu á fullveldishátíðna 1. Desember –

Málsmeðferðartillaga ritstjórnar að vísa til þingflokks. Málsmeðferðartillagan er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 21.

Hlé gert á fundi vegna hádegisverðs kl. 12.50.

 1. Stefna og aðgerðaráætlun gegn kynferðislegri áreitni og kynbundu ofbeldi innan VG

Una Hildardóttir kynnir vinnu við endurskoðun á aðgerðaráætlun VG gegn kynferðislegri áreitni og kynbundu ofbeldi. Jafnréttishópurinn mun vinna áfram með þessi drög fram að Landsfundi. Einnig verður vinnan kynnt fyrir formönnum svæðisfélaga. Umræður um framkomna aðgerðaráætlun og næstu skref. Slik aðgerðaráæltun verður að taka á utanumhaldi ef þolandi hyggst kæra. Þurfum líka að ræða háttsemi, samskipti og framkomu í víðara samhengi. Þarf að vera skýrt hvernig er tekið á málum ef ofbeldi er kært. Hvernig er starf á vegum hreyfingarinnar skilgreint? Það þarf að vera skýrt. Það þarf að skýra hver ber endanlega ábyrgð. Mikilvægt að fela fagaðilum úrvinnslu slíkra mála. Það þarf að skilgreina vel hlutverk trúnaðarmanna. Verður hægt að tryggja fleiri boðleiðir og að þolendur geti leitað á fleiri en einn stað. Það þarf að þjálfa fólk sérstaklega til að taka á þessum málum og bregðast rétt við.

Fundi slitið kl. 13.56.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð

Túngötu 14

101 Reykjavík

vg@vg.is

KT: 421298-2709

Þessi síða styðst við vafrakökur (cookies) til að bæta virkni síðunnar. Með því að vafra um síðuna samþykkir þú notkun þeirra.

Search